volební období 2022 - 2026Volební program

Bydlení

 • Budeme prosazovat a zajistíme dostupné bydlení pro všechny
 • Zamezíme růstu cen nájmů (bez podrobné analýzy)
 • Zachováme nízké nájmy pro seniory, maminky samoživitelky a občany s handicapem v nájemních bytech.
 • Prosadíme vyšší počet startovacích bytů pro mladé lidi se sníženým nájmem
 • Zabráníme zástavbě, která vede k omezení a záboru zeleně a zhoršení životního prostředí.
 • Prosadíme další modernizaci bytového fondu ve Slatině

Doprava, parkování a bezpečnost

 • Prosadíme, aby nový návrh trasy obchvatu Slatiny z fáze studie byl úspěšně realizován
 • Budeme prosazovat vybudování přechodu pro chodce u křižovatky Řípská-Šmahova
 • Pomůžeme realizaci další etapy kamerového systému pro zvýšení bezpečnosti ve Slatině
 • Dostupné parkování v celé Slatině a dokončení oprav komunikací a chodníků, podpoříme řešení k rozšíření parkovacích míst ne na úkor zeleně
 • Prosadíme napojení Slatiny na síť cyklostezek
 • Budeme prosazovat kroky vedoucí ke zklidnění dopravy ve Slatině

Sport, kultura a veřejný prostor

 • Pravidelně celý rok pracujeme s naší slatinskou mládeží v našem Sportovním klubu Slatina a staráme se o smysluplné využití jejich volného času
 • Zajistíme modernizaci sportovišť, zázemí a rozšíříme služby pro rekreační hráče a občany Slatiny z řad návštěvníků našeho sportovního areálu
 • Projekt Slatinského kulturního léta, jehož jsme zakladateli, maximálně podpoříme a zkvalitníme nabídku koncertů a kulturních pořadů, dodnes na náměstí visí i náš autorský banner
 • Naši členové aktivně působí v divadle J.K.Tyla a toto divadlo stále podporujeme
 • Uvedeme do života „Revitalizaci veřejného prostoru“ při ul. Tuřanka 1 úpravou zeleně, předláždění, osazení laviček a celkovým zvelebením tohoto prostoru
 • Farmářské trhy jsme přivedli do Slatiny my a po třech letech jejich organizování jsme tento projekt úspěšně předali slatinské radnici k pokračování

Životní prostředí a péče o zeleň

 • V rámci úprav územního plánu města Brna jsme spoluautory „Věcně shodné připomínky“, která požaduje na území Černovické terasy zachování ploch zeleně v rozsahu platného územního plánu, prosazujeme nerozšiřování současné průmyslové zóny
 • Chceme, aby území sloužilo občanům Brna a přilehlé městské části Slatina a bylo území Černovické terasy zpřístupněno lidem, kteří by zde našli území pro rekreaci (přírodní koupaliště/biotop, rozhledny, dětská hřiště, přírodní parky), pro aktivní odpočinek (cyklotrasy, turistika, obnovené poutní cesty, farma s pastvou hospodářských zvířat), pro poznávání (pozorovatelny ohrožených ptáků, zajímavých biotopů a přírodních procesů, geologický park, naučné stezky o přírodě i historii) i pro zájmové činnosti (myslivost, včelařství)
 • Černovická terasa patří k biologicky nejhodnotnějším územím města Brna, vyskytuje se zde velké množství zvláště chráněných druhů, především desítky ohrožených druhů ptáků (např. břehule říční, vlhy pestré a další), z tohoto pohledu má dokonce nadregionální význam. Chceme, aby město Brno o svou ohroženou přírodu lépe pečovalo a umožnilo přežití významných druhů živočichů i pro budoucí generace

Pro rodinu, seniory a sociální oblast

 • Pro seniory výstavba domova probíhá, chceme připravit i druhou etapu
 • Podporujeme činnost klubu seniorů ve Slatině
 • Zvýhodníme dostupnost našich sportovišť pro děti z mladých rodin tak, aby sportování v našem areálu pro ně bylo dostupné
 • Pomůžeme rozšířit místa ve školkách novou nástavbou ZŠ a vybudováním nové školka s družinou v areálu ZŠ Přemyslovo náměstí
 • Podílíme se na dostatečné nabídce mimoškolních aktivit a zájmových kroužků pro naše nejmenší

Rozvoj slatiny a investice

 • Podporujeme aktivně účastí v zastupitelstvu, komisích rady městské části Brno-Slatina a ve finančním výboru rozumné investice pro rozvoj Slatiny jako např.
 • Revitalizace parku na Přemyslově náměstí, projekt kulturního sálu, další etapu domova pro seniory, modernizace bytového fondu ve Slatině vč. výtahů, lodžií a okolí bytových domů, nástavba ZŠ Přemyslovo náměstí
 • Více jak 24 let máme svoje zástupce v samosprávě městské části Brno-Slatina, několik volebních období také v radě městské části a v komisích a aktivně tak ruku v ruce dlouhodobě pomáháme spravovat a rozvíjet naši městskou část