STANOVYpolitického hnutí

1. Úvodní ustanovení

1.1 Název hnutí:

SLATINŠTÍ NEZÁVISLÍ

1.2 Zkratka hnutí:

SN SLATINA

1.2 Hnutí působí na území České republiky se zvláštním zřetelem na Jihomoravský kraj a město Brno

1.3 SLATINŠTÍ NEZÁVISLÍ jsou politickým hnutím ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ve znění pozdějších změn.

1.4 Sídlo hnutí: Tuřanka 1260/1, 627 00 Brno

2. Programové cíle

2.1 Členskou základnu SLATINŠTÍ NEZÁVISLÍ tvoří nestraníci, sportovci a příznivci aktivního odpočinku z řad občanů Slatiny. Naši kandidáti se aktivně zapojují do práce s mládeží, pracují v jednotlivých oddílech klubu Sportovní klub Slatina, z.s. a účastní se dalších kulturních a společenských akcí pořádaných pro obyvatele Slatiny.

2.2. Hnutí SLATINŠTÍ NEZÁVISLÍ bude svou činností zejména prosazovat všestranný rozvoj městské části Brno-Slatina v následujících oblastech:

  • bezpečnost občanů a jejich majetku
  • doprava ve Slatině
  • bydlení
  • životní prostředí
  • kultura
  • sport a volný čas
  • informovanost
  • sociální oblast
  • školství